Fyll i nedanstående anmälan för att delta i Organic Beauty Awards 2021. Observera att anmälan endast kan fyllas i av företag som har ett varumärkesansvar för produkten på den svenska marknaden. Vänligen ta del av tävlingsinformationen före anmälan - där finns också hjälp och tips kring ifyllnad av anmälan. Vid frågor, kontakta oss på oba@nocsweden.se

Fill in the registration below to participate in Organic Beauty Awards 2020. Please note that the registration can only be completed by companies that have a brand responsibility for the product in the Swedish market. Please read the competition information before the registration - there are also help and tips on filling in the registration. If you have any questions, please contact us at oba@nocsweden.se.


  • Maximum 150 characters with spaces. A description of the product and its benefits.
  • 300-500 characters with spaces. A description of the product and its benefits.
  • Image of the product suitable for web publishing. Exposed if possible.
    (max 50 MB)