TÄVLINGSINFORMATION FÖR DELTAGARE
Organic Beauty Awards är en årligen återkommande utmärkelse för produkter inom naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. Tävlingen arrangeras av NOC Sweden ideell förening, för 2018 återigen i samarbete med Naturligt Snygg.

KRITERIER FÖR DELTAGANDE
Tävlingen är öppen både för medlemmar och icke medlemmar i NOC Sweden. Följande krav ska uppfyllas:

 • Produkten ska finnas på marknaden, senast 31/12 året före tävlingsåret (undantag: nyhetskategorier) i Sverige (fysisk butik och/eller webbshop som levererar från Sverige) och ska i allt väsentligt uppfylla svenska bestämmelser angående produktmärkning och innehållsinformation enligt läkemedelverkets riktlinjer.
 • Produkten ska inneha en av NOC Swedens godkända certifieringar (se nocsweden.se) eller kunna bedömas vara av motsvarande kvalitet (motsvara kraven för en certifiering). Bedömningen sker av ”OBAS” kvalitetsansvarig och kan inte överklagas.
 • Produkten ska vara en produkt för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård och passa in i någon av de presenterade kategorierna.
 • Inga presentboxar, speciella kampanjartiklar, etc är tillåtna. Endast produkter ur ordinarie sortiment.
 • Max 3 produkter per varumärke och kategori får anmälas, med undantag för Årets Produkt där endast 1 produkt per varumärke får anmälas.
 • Produkter för "Årets Nyhet" ska vara lanserade efter 1/1 2017. Får även vara produkter som ej ännu lanserats.
 • Produkter som tidigare har vunnit en kategori i OBA får inte anmälas igen om en period av 2 år. Undantaget är 'Årets Produkt', där en vinnare av en annan kategori kan anmälas utan karantän samt kan en produkt endast vinna 'Årets Produkt' en gång. 


ANMÄLAN
Anmälningsperioden är öppen 1:a november till 13:e november. Samtliga nedanstående steg ska vara genomförda för att produkten ska anses som anmäld till tävlingen.

 • 1 formulär per anmälan/produkt, dvs om en produkt är anmäld till flera kategorier ska två anmälningar göras. Anmälan görs här. Se till att oba@nocsweden.se samt info@nocsweden.se är betrodda adress så att du inte missar våra utskick (genom att t ex lägga till dem i adressboken).
 • Anmälningsavgift faktureras efter anmälan. Utebliven betalning leder till diskvalificering, men fordran kvarstår.
 • Produkter ska skickas direkt till respektive jurymedlem, separat information om förfarandet, antal etc, kommer alla märken till del senast efter anmälningstidens utgång (men räkna med att 10 ex per produkt ska skickas). Leverans av produkter och information bör därefter ske snarast möjligt för att säkerställa att jurymedlemmen har tillräckligt med tid för att testa produkten och att jurymedlemmen har det i tid till 1:a jurymötet 30:e november.

Tävlingsledningen avgör om anmäld produkt uppfyller de grundläggande kriterierna för deltagande. Om en produkt ej anses uppfylla kriterierna kontaktas anmälaren och anmälningsavgiften återbetalas.

Hjälp och tips kring ifyllnad av anmälningsformuläret:

 • Produktnamn. Vänligen inkludera inte varumärket i produktnamnet utan varumärket ska enbart stå i eget fält.
 • Storlek. Om produkten har vikt, t ex i gram istället för storlek, ange i så fall vikten.
 • Motivering/Produktfördelar kort. Max 150 tecken med blanksteg. En säljande beskrivning av produkten och dess fördelar, effekt osv.
 • Motivering/Produktfördelar lång. 300-500 tecken med blanksteg. En säljande beskrivning av produkten och dess fördelar, effekt osv. Observera att den långa och korta beskrivningen kommer att användas separat, den långa texten ska alltså inte vara en fortsättning på den korta.
 • Bild: Bild på produkten som är i lämpligt format för webb-publicering. Bilden får gärna vara frilagd om det finns tillgängligt. Om inte använd en bild med så netutral bakgrund som möjligt.


Övrigt att beakta:

 • Anmäld produkt kommer att genomgå en kvalitetskontroll som leds av Anna Irestig, huvudlärare vid Axelsons med hjälp av studenterna vid programmet till ekologisk hudvårdsterapeut. Cosmetox och Dermatox är rådgivande experter i kvalitetskontrollen. Produkter med godkänd certifiering passerar per automatik detta steg. Produkter utan certifiering granskas för att säkerställa att kvaliteten motsvarar godkända certifieringar. (kvalitetskontrollen gör dock också betygsättningen av innehållet, så samtliga produkter kommer att granskas)
 • Observera att inskickade produkter ej returneras om en produkt inte klarar kvalitetskontrollen (pga att juryn får produkterna innan kvalitetsprocessen är avslutad), dock återbetalas anmälningsavgiften.
 • Lämnad information ska vara sanningsenlig, brister kan medföra diskvalifikation.
 • Anmälaren ger sitt godkännande till att anmäld produkt/varumärke lyfts fram och marknadsförs i samband med tävlingen och/eller i samarbete med tävlingens sponsorer.
 • Tips: Bifoga information om produkterna på ett sätt som gör det enkelt för juryn att bedöma den.


BEDÖMNINGSKRITERIER
Med undantag för Årets Produkt som utses genom online-röstning av konsument så utses vinnarna av en jury utifrån nedanstående kriterier:

 • Innehåll – högt naturligt, ekologiskt premieras. Även innovation och sammansättning tas med i bedömningen. Vikt: 2. Denna bedömning görs från och med 2018 års upplaga av särskild utsedd jury under ledning av kvalitetsansvarig.
 • Effekt – hur väl produktlöftet uppfylls. Vikt: 2
 • Känsla – doft, känsla på huden, känslan överlag vid användning. Vikt: 1
 • Applikation – hur användarvänlig produkten upplevs vara. Vikt: 1
 • Intryck – upplevt prisvärde samt design och visuellt intryck av produkten. Vikt: 1
 • Hållbarhet – produktens miljöpåverkan och hållbarhetskoncept inklusive förpackning, transport, produktionsprinciper. Vikt: 1. Denna bedömning görs från och med 2018 års upplaga av särskild utsedd jury med expertis inom området, när du skickar produkterna till denna jurymedlem, vänligen bifoga information som är relevant för att beskriva produktens hållbarhetskoncept. Det är upp till märket att beskriva hållbarhetskonceptet på bästa sätt så att hållbarhetsexperten kan göra en relevant bedömning så förbered gärna detta i god tid. 


VILLKOR, REGLER OCH ETISKA RIKTLINJER FÖR ANMÄLDA PRODUKTER

 • Information som lämnas om en anmäld produkt ska vara sanningsenlig.

Årets Produkt:

 • Marknadsföring och röstvärvning bland fans är tillåtet och uppmuntras, men ska inte påbörjas innan online-röstningen är öppen.
 • Det är inte tillåtet att köpa röster genom att betala enskilda eller organisationer för att rösta på produkten.
 • En röst per person.


JURY OCH TÄVLINGSLEDNING
Bedömning av produkter görs av vår eminenta jury.

Tävlingsledningen består av:

 • Henrik Olténg (NOC Sweden). Projektledare.
 • Catherine Dichy (Eco Beauty Consultant). Juryns Ordförande.
 • Annelie Stenling (Naturligt Snygg). Marknadsansvarig.
 • Anna Irestig (Axelsons). Produktexpert.
 • Susanne Hovenäs (Journalist och Skönhetsredaktör). PR-ansvarig.


Hållbarhetsexpert är: Åsa Fredriksson Jedeskog, hållbarhetsansvarig på Kicks.

KOSTNAD

 • Medlemmar i NOC: 600kr (ex moms)/ produkt / kategori
 • Övriga: 1200kr (ex moms)/ produkt / kategori

Samma produkt kan anmälas till flera kategorier, en juryutsedd kategori, nyhetskategorin och till årets produkt. I detta fall utgår 3 anmälningsavgifter.

VINST OCH NOMINERINGAR

 • Vinnarna utses 5:e maj på Green Beauty Day (mer info kommer).
 • Alla nominerade får möjlighet att använda för ändamålet framtagen nomineringslogotyp i marknadsföringssyfte. Vinnarna får dessutom möjlighet och uppmanas att använda för ändamålet framtagen vinnar-logotyp i marknadsföringssyfte.
 • Vinnarna får också: medverka i pressutskick från OBA, diplom, exponering på hemsida och facebook NOC Sweden och OBA. Samt exponering i samarbete med eventuella sponsorer.