Anmält i flera kategorier

Om en produkt är anmäld i flera kategorier, vilket är fullt möjligt, behöver anmälande märke inte skicka in dubbla uppsättningar till samma jurymedlem. Observera dock att om produkten är anmäld i två kategorier som bedöms av två olika jurymedlemmar så måste naturligtvis dessa medlemmar få varsin produkt. Fyra olika exempel nedan för att illustrera skillnaderna.

- En produkt är anmäld till "Bästa Bodylotion" och "Årets Nyhet". Enbart fyra produkter ska skickas centralt (för kvalitets- och hållbarhetsbedömning). Fem produkter ska gå till jurygruppen för "Bästa Bodylotion" och fem produkter ska gå till jurygruppen för "Årets Nyhet". Totalt 14 produkter .

- En produkt är anmäld till "Årets Produkt" och "Årets Nyhet". Enbart fyra produkter ska skickas centralt (för kvalitets- och hållbarhetsbedömning). Fem produkter ska gå till jurygruppen för "Årets Nyhet" och fem produkter ska gå till Naturligt Snygg för tävlingar i samband med "Årets Produkt". Totalt: 14 produkter.

En produkt är anmäld till "Bästa Mascara" och "Årets Nyhet". Enbart fyra produkter ska skickas centralt (för kvalitets- och hållbarhetsbedömning). Dessutom är det samma jurygrupp för dessa två kategorier så endast fem produkter skickas till var och en av jurymedlemmarna. Totalt: Nio produkter.

- En produkt är anmäld till tre kategorier; "Årets Produkt", "Årets Nyhet" och "Bästa Bodylotion". Det är olika jurygrupper för kategorierna, enligt ovanstående principer. Totalt 19 produkter.